Туристички техничар

О смјеру

 

Образовање траје четири године, ученици се припремају за рад у хотелијерству и туризму, те у туристичким агенцијама.

Опис послова

  • Извршава послове у туристичкој агенцији: уговарање, обрачунавање и продаја туристичких аранжмана, те даје бројне информације туристима о свим услугама у земљи и иностранству, продаји и резервацији смјештаја, превоза и других услуга на захтјев туристе
  • Ради послове на рецепцији: пријава, одјава гостију и друге услуге током боравка у хотелу
  • Организација и смјештај туриста у хотелима и током боравка у хотелу, те бројне информације о свим услугама
  • Организација, припрема и извођење путовања
  • Давање информација о угоститељско-туристичким пословима како би туристима олакшали путовања, а њихов боравак учинили љепшим и угоднијим

Могућност запошљавања

Рецепција хотела, туристичка агенција, одмаралишта, љетовалишта…

Организованост наставног процеса

Током школовања акценат је на стручним предметима чије је познавање неопходно за рад у струци, као и на странима језицима. Стручни предмети су туристичка група предмета: агенцијско и хотелијерско пословање, основе туризма и угоститељства, економика туризма и хотелијерство. По завршетку четвртог разреда и полагања стручне матуре, ученици стичу звање туристички техничар. Након завршетка школовања ученици могу наставити образовање на било којем факултету, а посебно факултету туризма.
На почетку четвртог разреда, ученици од пет понуђених предмета (Финансијско пословање, Страни језици (два страна језика), Географија и Агенцијско и хотелијерско пословање) бирају један предмет као изборни, из кога ће на крају разреда полагати и матуру. Поред тог предмета, матура се полаже и из српског језика и књижевности, као и из још једног предмета, који ученици бирају од преостала четири из поменуте групе.
Поред теоретске наставе и часова вјежби у школи, ученици се упућују на практичну наставу у туристичке агенције и хотеле, а за ученике трећег и четвртог разреда је уведена практична настава у школи, у кабинету који је за те сврхе адекватно опремљен.
Циљ наставног процеса је подстицање групног рада, континуираног учења и примјена информатичких технологија у раду. Развијају се вјештине и знања потребна за обављање сложених послова у туризму.

Зашто уписати овај смјер?

Како у Бањалуци и околини долази до повећања броја хотела и туристичких агенција, тако расте потреба за кадровима који се школују у овом образовном профилу.
Ученици овог смјера имају организоване стручне екскурзије и излете, гдје се практично упознају са бројним темама са теоретске наставе (на примјер, организација рада неког хотела), те посјете многим туристичким подручјима и локалитетима на подручју Републике Српске. Ово је добар начин да се ученици припреме за будуће занимање.
Туристички техничари из наше школе редовно учествују на међународним такмичењима, гдје скоро увијек освајају најсјајније медаље. Са посљедњег одржаног Међународног такмичења у Опатији (новембра 2013) су се вратили са златном медаљом, те показали да могу равноправно да се такмиче са ученицима из других земаља, уз стручну асистенцију својих наставника и професора.
Ова школа има и наставнички кадар који има довољно знања и умијећа да оспособи будуће раднике у туристичкој дјелатности. Школовањем кадра у овој области дајемо допринос развоју туризма града Бањалуке, Републике Српске, као и читавог региона.

План и програм

 

1. Разред
Предмет
1. Агенцијско и хотелијерско пословање
2. Биологија
3. Физичко васпитање
4. Географија
5. Информатика
6. Историја
7. Математика
8. Основе предузетништва
9. Основе туризма и угоститељства
10. Српски језик
11. Страни језик
12. Њемачки језик

 

2. Разред
Предмет
1. Агенцијско и хотелијерско пословање
2. Физичко васпитање
3. Географија
4. Историја
5. Историја умјетности
6. Математика
7. Основе туризма и угоститељства
8. Пословна информатика
9. Практична настава
10. Српски језик
11. Страни језик
12. Њемачки језик

 

3. Разред
Предмет
1. Агенцијско и хотелијерско пословање
2. Демократија и људска права
3. Финансијско пословање
4. Физичко васпитање
5. Географија
6. Историја умјетности
7. Практична настава
8. Привредна математика
9. Психологија
10. Српски језик
11. Страни језик
12. Њемачки језик

 

4. Разред
Предмет
1. Агенцијско и хотелијерско пословање
2. Економика туризма
3. Финансијско пословање
4. Географија
5. Изборни предмет
6. Маркетинг у туризму
7. Српски језик
8. Статистика
9. Страни језик
10. Њемачки језик
11. Физичко васпитање