Угоститељско – кулинарски техничар

О смјеру

 

Образовање траје 4 године, ученици се припремају за рад у угоститељству и кулинарству.

Опис послова

  • Састављање јеловника и мени карте
  • Припремање разноврсних јела
  • Услуживање свих врста јела и пића у ресторанима, на свечаним пријемима
  • Припремање коктела
  • Довршавање јела пред гостом

Могућност запошљавања

Хотелски ресторани, класични ресторани, специјализовани ресторани(рибљи, ловачки…), превозна средства( брод, воз, авион), као конобари и као кувари.

Организованост наставног процеса

Током школовања на овом смјеру, акценат је на стручним предметима чије је савладавање неопходно за рад у ресторанима. Стручни предмети су страни језици, услуживање, куварство те предмети економске струке. Полагање матуре је организовано тако да ученици полажу писмени испит из Српског језика и књижевности и Услуживања или Куварства са практичном наставом као обавезног предмета и једног изборног предмета (према Правилнику о полагању матурског испита). Након завршетка школовања ученици могу наставити образовање на универзитету.
Поред теоријске наставе ученици се упућују на практичну наставу у Ресторан УТТШ школе или у неке од бањалучких ресторана.

Зашто уписати овај смјер?

Како у Бањалуци долази до повећња броја ресторана и других угоститељских објеката, потражња за овим кадром је велика. Веома важно је да ученици након завршетка школовања могу одмах да нађу посао јер је ово занимање на тржишту рада стално тражено. Ученици овог смјера често иду на Међународна такмичења са којих се враћају са медаљама. Након завршеног школовања многи наши ученици настављају образовање у Београду гдје усавршавају своје знање у струци.
Многи су нашли запослење на популарним крузерима, којима су обишли многе свјетске градове и научили више о раду на бродовима.

План и програм

 

1. Разред
Предмет
1. Биологија
2. Физичко васпитање
3. Хемија
4. Информатика
5. Историја
6. Куварство
7. Математика
8. Основе туризма и угоститељства
9. Српски језик
10. Услуживање
11. Страни језик
12. Њемачки језик

 

2. Разред
Предмет
1. Физичко васпитање
2. Историја
3. Куварство
4. Математика
5. Познавање робе
6. Практична настава
7. Српски језик
8. Страни језик
9. Њемачки језик
10. Услуживање
11. Географија
12. Основе предузетништва

 

3. Разред
Предмет
1. Демократија и људска права
2. Физичко васпитање
3. Хигијена
4. Куварство
5. Познавање робе
6. Практична настава
7. Привредна математика
8. Психологија
9. Услуживање
10. Српски језик
11. Страни језик
12. Њемачки језик

 

4. Разред
Предмет
1. Физичко васпитање
2. Хотелијерство
3. Изборни предмет
4. Куварство
5. Познавање робе
6. Практична настава
7. Српски језик
8. Страни језик
9. Умјетничко обликовање
10. Услуживање
11. Њемачки језик