Угоститељски техничар

О смјеру

 

Образовање траје 4 године, ученици се припремају за рад у угоститељству.

Опис послова

  • Обавља припремне и завршне радове у угоститељству
  • Услужује госте пићем, напицима, храном и посластицама
  • Припрема и аранжира простор за ручање
  • Припрема аперитивне и барске коктеле
  • Врши контролу квалитета конзумације
  • Познаје начине услуживања
  • Врши пријем наруџбина за све прилике и свечане оброке

Могућност запошљавања

Хотелски ресторани, класични ресторани, специјализовани ресторани (рибљи, ловачки…), превозна средства (брод, воз, авион), као конобари.

Организованост наставног процеса

Током школовања на овом смјеру, акценат је на стручним предметима чије је савладавање неопходно за рад у ресторанима. Стручни предмети су страни језици, услуживање, куварство те предмети економске струке. Полагање матуре је организовано тако да ученици полажу писмени испит из Српског језика и књижевности и Услуживања са практичном наставом као обавезног предмета и једног изборног предмета (према Правилнику о полагању матурског испита). Након завршетка школовања ученици могу наставити образовање на универзитету.
Поред теоријске наставе ученици се упућују на практичну наставу у Ресторан УТТШ школе или у неке од бањалучких ресторана.

Зашто уписати овај смјер?

Како у Бањалуци долази до повећња броја ресторана и других угоститељских објеката, потражња за овим кадром је велика. Веома важно је да ученици након завршетка школовања могу одмах да нађу посао јер је ово занимање на тржишту рада стално тражено. Ученици овог смјера често иду на Међународна такмичења са којих се враћају са медаљама. Након завршеног школовања многи наши ученици настављају образовање у Београду гдје усавршавају своје знање у струци.
Многи су нашли запослење на популарним крузерима, којима су обишли многе свјетске градове и научили више о раду на бродовима.

План и програм

 

1. Разред
Предмет
1. Српски језик
2. Страни језик
3. Физичко васпитање
4. Математика
5. Информатика
6. Историја
7. Други страни језик
8. Географија
9. Биологија
10. Хемија
11. Основи туризма и угоститељства
12. Услуживање
13. Хигијена
14. Практична настава
2. Разред
Предмет
1. Српски језик
2. Страни језик
3. Физичко васпитање
4. Математика
5. Историја
6. Други страни језик
7. Географија
8. Услуживање
9. Познавање робе
10. Основе куварства
11. Практична настава
3. Разред
Предмет
1. Српски језик
2. Страни језик
3. Физичко васпитање
4. Демократија и људска права
5. Други страни језик
6. Психологија
7. Услуживање
8. Познавање робе
9. Привредна математика
10. Умјетничко обликовање
11. Практична настава
4. Разред
Предмет
1. Српски језик
2. Страни језик
3. Физичко васпитање
4. Други страни језик
5. Услуживање
6. Познавање робе
7. Основе предузетништва
8. Хотелијерство
9. Изборни предмет
10. Маркетинг у угоститељству
11. Практична настава