Трговац

О смјеру

 

Образовање траје 3 године, ученици се оспособљавају за рад у трговини.

Опис послова

  • Послужење купца
  • Припрема робе за продају
  • Рад на каси
  • Излагање робе у излогу и продавници

Могућност запошљавања

Трговци су запослени на свим мјестима гдје се продаје роба: од великих робних кућа до малих продавница мјешовите робе.

Организованост наставног процеса

Током школовања стичу се теоријска практична знања.
Циљ наставног процеса је што већа примјена стеченог знања у пракси. Ученици у току наставног процеса развијају способности, као што су комуникативност, љубазност, толеранција…
Развијају се вјештине и знања која су потребна за обављање послова у трговини (познају и придржавају се начела стандарда квалитета, познају декларацију, марку робе, амбалажу, паковање, складиштење, познају текстилну и кожарску робу, производе хемијске индустрије, стичу знања организације продавнице, малопродаје, велепродаје…).
Практична настава се изводи у свим разредима и на тај начин ученици имају могућност да примијене знања стечена у теоријској настави.

Зашто уписати овај смјер?

У Бањалуци и околини долази до повећања броја маркета и продавница и ученици наше школе ће увијек бити у предности приликом запошљавања у односу на друга занимања.

План и програм

 

1. Разред
Предмет
1. Српски језик
2. Страни језик
3. Трговинско пословање
4. Економика трговине
5. Физичко васпитање
6. Географија
7. Информатика
8. Историја
9. Математика
10. Познавање робе
11. Практична настава

 

2. Разред
Предмет
1. Српски језик
2. Страни језик
3. Трговинско пословање
4. Економија
5. Економика трговине
6. Физичко васпитање
7. Математика
8. Пословна комуникација
9. Познавање робе
10. Практична настава

 

3. Разред
Предмет
1. Српски језик
2. Страни језик
3. Трговачка математика
4. Трговинско пословање
5. Познавање робе
6. Демократија и људска права
7. Економика трговине
8. Физичко васпитање
9. Књиговодство
10. Практична настава