Посластичар

О смјеру

 

Образовање траје три године, ученици се припремају за рад у угоститељским објектима.

Опис послова

Припрема и декорисање топлих и хладних и сувих посластица.

Могућност запошљавања

Хотели, ресторани, caffe-сластичарнице.

Организовност наставног процеса

Циљ стручног образовања за образовни профил посластичар је прилагођавање промјенљивим захтјевима тржишта рада.Наставни процес је организован за што већу примјену теоретског знања у пракси. Код ученика се развијају врлине спретност, уредност, пословност, креативност.
Припрема за рад се врши кроз теоретску наставу, вјежбе и практичну наставу. Практична настава се изводи у ресторану наше школе. У току школске године постоји и школско такмичење гдје се ученици на један лијеп начин такмиче у кретивности и квалитету припремљених посластица.

Зашто уписати овај смјер?

Ово занимање је веома креативно. Школован посластичар се запошљава у најбољим угоститељским објектима и може стално да напредује у својој струци.

План и програм

 

1. Разред
Предмет
1. Српски језик
2. Страни језик
3. Физичко васпитање
4. Географија
5. Хигијена
6. Информатика
7. Историја
8. Математика
9. Основе туризма и угоститељства
10. Посластичарство
11. Познавање робе
12. Практична настава

 

2. Разред
Предмет
1. Српски језик
2. Страни језик
3. Физичко васпитање
4. Основе предузетништва
5. Посластичарство
6. Познавање робе
7. Практична настава
8. Привредна математика
9. Умјетничко обликовање
10. Услуживање

 

3. Разред
Предмет
1. Српски језик
2. Страни језик
3. Демократија и људска права
4. Екологија и заштита животне средине
5. Физичко васпитање
6. Пекарство
7. Посластичарство
8. Практична настава