Конобар

О смјеру

 

Образовање траје три године, ученици се приремају за рад у угоститељским објектима.

Opis poslova

  • Пријем госта и поруџбине
  • Услуживање госта пићем
  • Услуживање госта храном
  • Припремање коктела, довршавање јела пред гостом

Могућност запошљавања

Хотелски ресторани, класични ресторани, специјализовани ресторани (рибљи, ловачки…), превозна средства (брод, воз, авион)

Организованост наставног процеса

Занимање конобар је веома важно за развој угоститељства и туризма. Образовање траје три године, након чега су ученици оспособљени за рад угоститељским објектима, хотелима, ресторанима.Акценат наставног процеса је на познавању страних језика као и основна знања из опште културе и хигијене. Наравно, главни циљ настаставног процеса је рад на квалитету ученичких постигнућа те примјена теоријског знања у пракси,као и да се ученици оспособе за правилно и квалитетно послуживање гостију.
Код ученика се подстичу уредност, спретност, пословност. Савјесно и одговорно обављање повјерених послова,испољавање љубазности, предузимљивост, ненаметљивост у односу према госту само су неке од вјештина које се његују у овом образовном профилу. Вјештине које стичу ученици овог смјера последица су заједничког рада наставника и ученика у свим модулима и предметима.
Припрема за рад се врши кроз теоретсу наставу, вјежбе и пратичну наставу. Пратична настава се изводи у Рестрану УТТШ школе или у неке од бањалучких ресторана.

Зашто уписати овај смјер?

Школовани конобари су међу онима који брзо долазе до посла. Имају могућност запошљавања у најбољим угоститељским објектима , у којима моги напредовати у својој струци као и упознати многе занимљиве људе.

План и програм

 

1. Разред
Предмет
1. Физичко васпитање
2. Географија
3. Информатика
4. Историја
5. Математика
6. Основе туризма и угоститељства
7. Познавање робе
8. Практична настава
9. Српски језик
10. Страни језик
11. Njemački jezik
12. Услуживање

 

2. Разред
Предмет
1. Њемачки језик
2. Физичко васпитање
3. Основе предузетништва
4. Познавање робе
5. Практична настава
6. Привредна математика
7. Психологија
8. Српски језик
9. Страни језик
10. Услуживање

 

3. Разред
Предмет
1. Демократија и људска права
2. Њемачки језик
3. Екологија и заштита животне средине
4. Физичко васпитање
5. Практична настава
6. Српски језик
7. Страни језик
8. Услуживање