ВАЖНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ !!!!

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

  • РОДИТЕЉИ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У ПРВИ РАЗРЕД КУВАРА ПО ПОСЕБНОМ, ПРИЛАГОЂЕНОМ НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ, ДУЖНИ СУ УЗ ПРИЈАВУ ПРИЛОЖИТИ И РЈЕШЕЊЕ ПРВОСТЕПЕНЕ КОМИСИЈЕ, НЕ СТАРИЈЕ ОД ГОДИНУ ДАНА!
  • У ПРВИ РАЗРЕД КУВАРА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ПОХАЂАЈУ НАСТАВУ ПО ПРИЛАГОЂЕНОМ НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ МАКСИМАЛАН БРОЈ УПИСНИХ У ТО ОДЈЕЉЕЊЕ ЈЕ 2.ОВИ УЧЕНИЦИ НЕ ПОДЛИЈЕЖУ БОДОВАЊУ И УПИСУЈУ СЕ КАКО ПРИЈАВЕ СТИЖУ.ПРВИХ ДВОЈЕ ПРИЈАВЉЕНИХ СУ УПИСАНИ.
  • РОДИТЕЉИ/УЧЕНИЦИ СУ ДУЖНИ ДА ПОПУНЕ УПИСНИ ЛИСТ СА СВИМ ТРАЖЕНИМ ПОДАЦИМА
  • УКОЛИКО РОДИТЕЉ УПИСУЈЕ ДВОЈЕ ДЈЕЦЕ У ИСТО ЗАНИМАЊЕ А УПИСУЈУ СЕ ДВА ОДЈЕЉЕЊА, ТРЕБА ДА НА ПРИЈАВНОМ ЛИСТУ У НАПОМЕНИ НАПИШЕ ДА ЖЕЛИ ДА ИДУ У ИСТИ РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ ( ЈЕДНОМ КАДА СЕ ФОРМИРАЈУ ОДЈЕЉЕЊА НИЈЕ МОГУЋЕ ПРЕЛАЗИТИ ИЗ ЈЕДНОГ У ДРУГО ОДЈЕЉЕЊЕ )
  • УКОЛИКО РОДИТЕЉ ЖЕЛИ ДА МУ ДИЈЕТЕ ИДЕ У ИСТИ РАЗРЕД СА ДРУГАРИМА СА КОЈИМА НПР.ПУТУЈЕ ЗАЈЕДНО ДО ШКОЛЕ А ЗА ТО ЗАНИМАЊЕ СЕ УПИСУЈУ ДВА ОДЈЕЉЕЊА, ТРЕБА НА ПРИЈАВНОМ ЛИСТУ У НАПОМЕНИ ТО И ДА НАПИШЕ( ЈЕДНОМ КАДА СЕ ФОРМИРАЈУ ОДЈЕЉЕЊА НИЈЕ МОГУЋЕ ПРЕЛАЗИТИ ИЗ ЈЕДНОГ У ДРУГО ОДЈЕЉЕЊЕ )

ХВАЛА НА РАЗУМИЈЕВАЊУ