Пројекат „Алеја матураната“

На иницијативу нашег професора Предрага Тошића, Градска управа Града Бања Лука овог прољећа планира реализацију пројекта „Алеја матураната“.

Према подацима Одјeљења за образовање, здравство, омладину и спорт, Града Бања Лука, ове године ће бити 101 одјељење матураната.

У складу са Програмом заједничке комуналне потрошње за  2018. год. и Планом активности Одјељења за комуналне послове, овог прољећа планира се садња 101 саднице. Основни концепт пројекта је да свако одјељење добије од Града дрворедну садницу коју ће засадити у ул. Теодора Колокотрониса. Поред садница Градска управа, Града Бања Лука, обезбиједиће стручни надзор и извођаче ове врсте радова са потребном опремом, а школе би требале обезбиједити  плочу са натписом имена школе и ознаком одјељења. Плоче морају бити једнообразне за сваку школу и одјељење.  Избор материјала, графичког рјешења, боја и др. је препуштено школама. Оквирно,  плочице треба завршити најкасније до 02. 04. 2018. године. 

Циљ пројекта је промоција Бања Луке као града зеленила те подизање свијести код младих  о значају  урбаног зеленила као трајне заједничке вриједности и опште добробити.