Посјета и сарадња наше школе са Центром биотехнике и туризма , Грм Ново Место из Словеније

13. марта 2018. године, директор наше школе, Борис Спасојевић и директор Центра биотехнике и туризма, Грм Ново Место, господин Тоне Хроват, потписали су споразум о међусобној партнерској сарадњи.
Споразумом су наша Школа и Центар, са својим организационим јединицама сагласни да сарађују у :

  • Размјени наставника за практичну наставу;
  • Размјени ученика са циљем извођења практичне наставе у предузећу,односно феријалну праксу;
  • Припрема туристичких производа, организацији и презентацији;
  • При добијању међународних пројеката, заједнички наступ у пројектима и реализацији;
  • Извођењу образовања и обуке у школи и предузећима са којим школа има уређене одговарајуће односе;
  • У припремању угоститељско-туристичких догађаја за оба партнера;
  • У обостраној промоцији ученицима и студентима.

Потписивањем овог уговора, наша школа отвара сарадњу и са другим школама овог образовног профила у региону кроз програме размјене ученика и феријалне праксе у Словенији, а у будућности и Хрватске, Црне Горе и Србије, што је значајан напредак и помак у професионалном и образовном обучавању наших ученика за занимања која се школују.