Превенција родно заснованог насиља и промоција здравих животних стилова живота младих

У организацији НВО Perpetum mobile у Теслићу је од 26-28.фебруара, одржана обука наставника и стручних сарадника средњих школа за примјену приручника “ПРОГРАМ Y – МЛАДИ”
Програм промовише родну равноправност, здрав начин живота и ненасилно понашање младих у доби од 14-19 година, а ради изградње важних животних вјештина и компетенција, с обзиром да су млади пред многим изазовима.
У програм се укључио тим наше школе у саставу: Драгана Гатарић,социјална радница, Милијана Смиљанић, педагогица, Милош Колундзија,проф. и Милена Тошић, проф.
Имплементација програма ће се проводити у наредном периоду, сарадњом едукатора Perpetum mobile и тима наше школе.