Учионице и кабинети

Школа располаже са 13 учионица за класичну наставу, у којима се одвија настава из општеобразовних предмета (математика, српски језик, енглески језик, историја, географија итд.), као и неких стручних предмета, као што су познавање робе, економија, књиговодство итд.
Поред ових учионица, школа располаже и са четири радионице за практичну наставу у којима је настава прилагођена специфичним захтјевима стручних предмета.

 

Школа има и четири специјализоване учионице за наставу из стручних предмета, а то су куварство, услуживање, као и кабинете за информатику, од којих је један опремљен најмодернијом рачунарском опремом.

Школа нема фискултурну салу. Настава физичког васпитања се по лијепом времену одвија на отвореном спортском терену који се налази у школском дворишту.