Савјет ученика

Савјет ученика Угоститељско-трговинско-туристичке школе

ПРОГРАМ РАДА САВЈЕТА УЧЕНИКА за 2017/18. школску годину

1. КОНСТИТУИСАЊЕ САВЈЕТА УЧЕНИКА
2. СЕКЦИЈЕ И РАДИОНИЦЕ
3. САРАДЊА СА ИНФОХАУС-ом
4. РЕАЛИЗАЦИЈА НАГРАЂЕНИХ ПРОЈЕКАТА
5. УРЕЂИВАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА
6. ПРОБЛЕМИ И ПОРОЦИ МЛАДИХ
7. ПРОБЛЕМИ У УЧЕЊУ И ВЛАДАЊУ
8. УЛОГА И ДОПРИНОС УЧЕНИКА У РЕОРГАНИЗАЦИЈИ ШКОЛСТВА
9. КАКО ОБЕЗБИЈЕДИТИ БОЉЕ РАДНЕ УСЛОВЕ?
10. ФОРМИРАЊЕ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА
11. САРАДЊА СА ОКЦ-ом БАЊА ЛУКА
12. ПРОМОВИСАЊЕ ПРАВА И ОБАВЕЗА УЧЕНИКА
13. ОДНОС УЧЕНИКА ПРЕМА ШКОЛСКОЈ ИМОВИНИ
14. ЛИК ДИРЕКТОРА, УЧЕНИКА И ПРОФЕСОРА
15. НАГРАЂИВАЊЕ УСПЈЕШНИХ УЧЕНИКА
16. КАКО ПОБОЉШАТИ ИЗВОЂЕЊЕ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ?