Савјет родитеља

О савјету родитеља

У нашој школи активно дјелује и удружење родитеља ученика школе – Савјет родитеља.

Савет родитеља је модел организовања и деловања родитеља чија дјеца похађају школу, који помаже успостављању успјешне и садржајне сарадње родитеља и школе, те изграђивања њиховог међусобног уважавања и повјерења.

Из сваког одјељења бира се по један представник родитеља. Савјет родитеља има савјетодавну улогу у областима осигурања квалитета, предлагања изборних предмета, намјене коришћења небуџетских средстава, прописивања правила понашања, итд. Своје приједлоге, питања и ставове Савјет родитеља упућује школском одбору, директору и стручним органима установе.

Ове школске године Савјетом родитеља координише проф. Александар Ђукић.

Програм рада Савјета родитеља

Савјет родитеља на почетку школске године усваја програм рада за текућу школску годину. У школској 2013/2014 планирани су сљедећи задаци и пројекти

 • Формирање Савјета родитеља;
 • Усвајање плана и програма;
 • Избор чланова Савјета у Школском одбору;
 • Организација такмичења по занимањима;
 • Практична настава и пракса;
 • Проблеми младих;
 • Помоћ социјално угроженој дјеци;
 • Дисциплина у школи;
 • Изостанци са наставе;
 • Проблеми младих;
 • Алкохолизам, наркоманија;
 • Планирање матурске вечери;
 • Екскурзије родитељски састанак;
 • Организација поправних испита;
 • Родитељски састанак;
 • Матурски и завршни испити;
 • Испити;
 • Матурско вече;
 • План уписа у први разред;
 • Анализа рада савјета родитеља;
 • Родитељски састанак;