Историјат школе

Према расположивим историјским подацима прве школе у Бањој Луци су основане 1832. године, а прва Трговачка школа 1885 године.
Школа за школовање кадрова у трговини, угоститељству и задругарству основана је 1948, а три године касније отворено је прво одјељење стручне трговачке школе, у којој ђаци похађају редовну наставу у двогодишњем трајању. Од 1952. одвија се трогодишње школовање. Ова стучна трговачка школа је радила дванаест година, а оспособљавала је кадрове ширег региона Босанске Крајине (Бихаћко-Бањолучки срез).
Управни одбор Среске привредне коморе Бања Лука је у јулу 1963. донио одлуку о оснивању Трговинско-угоститељског центра са сједиштем у Бањој Луци. Задатак центра је био да школује раднике за оштепризнате степене стручног образовања: ПК, КВ,ВК. Образовање се одвијало у двије фазе:седам и по мјесеци на практичном раду и четири и по мјесеца на стручно-теоријској настави. 1963. године Центар броји 18 одјељења. Сљедеће године се оснивају истурена одјељења у Бихаћу и Приједору при Економској школи, а у Бањој Луци се рад одвија у просторијама Хемијског центра. Изграђена је нова школа која је свечано пуштена у рад 30.априла 1967. године, што је омогућило рад у двије смијене.

 6.12. 1975. Група ученика

Двије године након потреса 1969. године, настава се изводи у новосаграђеној бараци, а дјелимично и у просторијама Пољопривредне школе.
Значајан догађај у развоју Трговинско-угоститељске школе догодио се 28.фебруара 1968. године , када је отворен школски ресторан за практичну обуку ученика угоститељске струке. Након два мјесеца по отварању, ресторан нуди услуге грађанству. Ученици почињу да учествују на такмичењима 1985. године, на Сусрету угоститељских радника БиХ у Тузли, гдје освајају и прве медаље(Драгица Бобић – златну, Анђелка Будиша-сребрну, Бранкица Милијашевић и Вера Вујић – бронзане медаље).
У септембру 1988. године уписано је 927 ученика распоређених у три образовна профила: хотелијерско-туристички техничар, куварски технолог и конобар.
1993. године 400 ученика је било на феријалној пракси у Југославији. Исте године школа мјења име у: Угоститељско-трговинско-туристичка школа. Дан школе и њена крсна слава се прослављају 27. јануара на Дан Светог Саве. Исте године школа уписује 1083 ученика, тј.четрнаест одјељења уг0ститељске струке, шест одјељења туристичке, шест одјељења туристичке, шест одјељења општег смјера и три одјељења трговинске струке. По завршетку рата наставља се са стварањем могућности за побољшање услова за квалитетан васпитно-образовни рад.
Дограђена су два кабинета(1996.-за Услуживање и Куварство). Сљедеће године је опремљен кабинет са шест компјутера,а 2003. још један кабинет информатике са 20 компјутера. Као други страни језик уведен је француски за угоститељске и кулинарске техничаре и конобаре.

 

1965. Слика велике школске сале у којој су ученици проводили слободно вријеме

Школски ресторан је до темеља изгорио 1.јануара 2002.У новом ресторану, који је обновљен у прољеће 2002. године свакодневно се изводи практична настава за ученике. У школи се одржавају такмичења угоститеља са намјером да постану традиционална. Признања школи стижу и из иностранства- она је постала члан АЕХТ- Асоцијација европског хотелијерства и туризма, на предлог Словеније. Школа је изабрана у извршни одбор поменуте асоцијације са сједиштем у Луксембургу.