Визија и мисија

Визија

У времену интензивних реформи у школству, наша школа тежи да постане дио модерног васпитно-образовног система. Да осигура ученицима остварење њихових потенцијала у личном и професионалном развоју, те их припреми да буду одговорни учесници на савременом тржишту рада.

 

Мисија

Мисија Угоститељско трговинско туристичке школе  је да допринесе развоју друштва непрекидним образовањем и васпитањем ученика савременим методама, средствима и облицина рада.