Образовање одраслих

Број: 201-1/2023

Датум: 24.02.2023.године.

На основу члана 32. Став (1) Закона о образовању одраслих („Службени гласник Републике Српске“ , број: 111/21) и члана 14. Статута Школе, а према Рјешењу Завода за образовање одраслих број: 07/5.1/604-104/22 од 24.03.2022.године, Угоститељско-трговинско-туристичка школа Бања Лука расписује:

К О Н К У Р С

за упис полазника у програме за средње стручно образовање  одраслих, преквалификацију и доквалификацију за следеће занимање

  • Струка-економија, право и трговина, занимање:
    • Трговачки техничар,  IV степен стручне спреме, 24 полазника.
  • Струка угоститељство и туризам, занимањe:
    • Кулинарски техничар, IV степен стручне спреме, 24 полазника.
    • Угоститељски техничар, IV степен стручне спреме, 24 полазника.

ОПШТИ УСЛОВИ УПИСА:

Полазник образовања одраслих уписује се у наведене програме образовања одраслих ако има:

-навршених 18 година живота,

-психофизичке услове за савлдавање образовног програма,

-завршену основну школу, ради завршетка програма средњег стручног образовања одраслих за стицање квалификације, односно претходно стечену средњу стручну спрему за програме преквалификације и доквалификације

 ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

1.Пријава за упис (преузима се у Школи);

2.Оригинал или овјерена копија свједочанства о завршеној основној школи;

3.Оригинал или овјерена копија свједочанства о стеченој стручној спреми и Диплома (за програм преквалификације и доквалификације);

4.Родни лист  (оригинал или овјерена копија ).

 УПИСНИ РОК:

Упис полазника ће се вршити од 24.02.2023. године (петак) и трајаће 15 дана од дана почетка уписа или до попуне предвиђеног броја полазника програма образовања одраслих.

 ПРОЦЕДУРА ЗА УПИС:

Упис и достава потребних докумената обавља се у Угоститељско-трговинско-туристичкој школи Бања Лука, у Улици Степе Степановића 44, сваким радним даном од  10  до 14 часова .

Директор школе:

                                                                                                                                   Др Борис Спасојевић