Активи

Математика и информатика
 • Биљана Вокић, дипломирани математичар и информатичар
 • Дијана Црновчић, професор математике и информатике
 • Драгана Матић, професор математике
Енглески језик
 • Ана Кочић, професор енглеског језика
 • Слађана Савић, професор енглеског језика
 • Сања Ристић, професор енглеског језика
Историја, Географија
 • Милијана Плавшић, професор историје
 • Огњенка Симић, професор географије
 • др Драган Поповић, професор географије
Српски језик
 • мр Радмила Миздрак, магистар филолошких наука
 • Биљана Којић, професор српског језика и књижевности
 • мр Нада Поњевић, магистар књижевних наука
 • Радмила Колунџија, професор српског језика
 • Дајана Вишекруна, професор српског језика
Њемачки, руски и француски језик
 • Радмила Новаковић, професор њемачког језика
 • Драгана Иванишевић, професор француског језика
 • Радован Вукадиновић, професор руског језика
 • Александар Лукић, професор њемачког језика
Физичко васпитање
 • Милева Илић, професор физичког васпитања
 • Симо Лекић, професор физичког васпитања
 • Небојша Амиџић, професор физичког васпитања
Психологија, умјетничко обликовање и демократија
 • Сњежана Копрена, дипломирани психолог
 • Радмила Бабић-Бајић, професор ликовног васпитања и образовања
 • Милена Тошић, професор одбране и заштите
 • Игор Мијатовић, вјероучитељ
 • Зоран Слијепчевић, вјероучитељ
Познавање робе, биологија
 • Весна Челица, професор биологије
 • Снежана Тодић, дипломирани инжењер технологије
 • Драгана Ћеранић, дипломирани инжењер технологије
 • Јовичић Милена, дипломирани инжењер технологије
 • Јовановић Славица, дипломирани инжењер технологије
Туризам и практична настава
 • Жељка Микановић, дипломирани туризмолог
 • Тања Шикман, дипломирани туризмолог
 • Милош Колунџија, дипломирани економиста
 • Александар Ђукић, дипломирани економиста
 • Ведрана Врховац, дипломирани туризмолог
Економска група предмета
 • Вера Крајишник, дипломирани економиста
 • Брана Латиновић, дипломирани економиста
 • Неда Стевић, дипломирани економиста
Услуживање и практична настава
 • Драгица Мирнић, ресторатер
 • Зоран Борјановић, конобар специјалиста
 • Мирко Милаковић, менаџер хотелијерства
Куварство, посластичарство и практична настава
 • Предраг Тошић, струковни менаџер гастрономије
 • Милена Јовичић, дипломирани инжењер технологије
 • Сњежана Бабић, кувар специјалиста
 • Марио Пиљагић, кувар специјалиста
 • Гордана Грбић, кувар специјалиста
 • Слободанка Палачковић, кувар специјалиста