Образовање одраслих

Број: 728/19

Датум: 12.07.2019.године.

 

На основу члана 25. Став (1) Закона о образовању одраслих ( „Службени гласник Републике Српске“ , број: 59/09 и 1/12) и члана 14. Статута Школе, а према Рјешењу Завода за образовање одраслих број: 07/5.1/034-385/10 од 01.11.2010.године и 07/5.5/604-61/11 од 09.02.2011.године , Угоститељско-трговинско-туристичка школа Бања Лука расписује:

 

К О Н К У Р С

За упис полазника у програме за средње стручно образовање  одраслих, преквалификацију и доквалификацију за следеће занимање

  • Струка-економија,право и трговина, занимање:
    • Трговачки техничар,  IV степен стручне спреме, 48 полазника.
  • Струка – угоститељство и туризам, занимањe:
    • Угоститељско – кулинарски – техничар, IV степен стручне спреме, 48 полазника.

ОПШТИ УСЛОВИ УПИСА:

Полазник образовања одраслих уписује се у наведене програме образовања одраслих ако има:

-навршених 18 година живота,

-психофизичке услове за савлдавање образовног програма,

-завршену основну школу, ради завршетка програма средњег стручног образовања одраслих за стицање квалификације, односно претходно стечену средњу стручну спрему за програме преквалификације и доквалификације

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

1.Пријава за упис (Преузима се у Школи);

2.Оригинал или овјерена копија свједочанства о завршеној основној школи;

3.Оригинал или овјерена копија свједочанства о стеченој стручној спреми и Диплома (за програм преквалификације и доквалификације);

4.Родни лист  (оригинал или овјерена копија ).

 

УПИСНИ РОК:

Упис полазника ће се вршити од 17.07.2019. године ( сриједа) и трајаће 15 дана од дана почетка уписа.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА УПИС:

Упис и достава потребних докумената обавља се у Угоститељско-трговинско-туристичкој школи Бања Лука, у Улици Степе Степановића 44, сваким радним даном од  10  до 14 часова .

 

Директор

др Борис Спасојевић